วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


               ทางเลือกของชีวิต

เพราะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเรามีหลายด้าน 

บ่อยครั้งเราเกิดสับสนว่าจะรักษาอะไรไว้

จะเลือกอะไรดี “ระหว่างชีวิตกับความรัก”
เราไม่จำเป็นต้องเลือก
เพราะสองอย่างสำคัญเท่ากัน
เพียงแต่…
“ที่ตรงนั้นกับที่ตรงนี้
ต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน”